Historie

 Slavoš má bohatou historii…

Zpěvácký spolek Slavoš byl založený r. 1861. Jeho vznik nebyl nijak náhodný, ale vyplynul z atmosféry tehdejšího národního smýšlení. Vlastenci se tehdy sdružovali do kroužků, kde se zpívalo i hrálo, a tak se posilovalo národní cítění. Tyto schůzky se nazývaly besedy a měly ráz především společenský. Když se v 80. letech 19. století uvolnily v Rakousku politické poměry, vznikala z těchto besed pěvecká sdružení. Tak vznikl i roku 1862 berounský Slavoš. Veřejně účinkoval při besedách pořádaných ve prospěch dobročinných účelů. Nejvýznamnější pak byla beseda ve prospěch Národního divadla dne 24. srpna 1862, kam přijel dokonce i Bedřich Smetana.

V duchu doby pěstoval Slavoš  klasickou i církevní hudbu. Jeho činnost se neomezovala jen na Beroun. Zúčastňoval se besed v Žebráku, Koněprusích i jinde. Byl ve svých počátcích centrem nejen společenského, ale i vlasteneckého dění.V průběhu let najdeme období rozkvětu, průměru i úplné nečinnosti pod vedením řady dirigentů. V době 2. světové války a těsně po ní ale pokusy o uvádění vážného umění ztroskotávaly na nezájmu obecenstva. K tomu přistoupily ještě neshody mezi členy spolku, kteří se nechtěli vyrovnat s politickými  požadavky doby a Slavoš zaniká. Posledním slavnostním koncertem 12. prosince 1947 pod vedením sbormistra Josefa Vítkovského si spolek připomněl 85. výročí svého vzniku a potom se nadlouho rozešel.

Novodobá historie…

Novodobá historie Slavoše začala až po dlouhých 25 letech na podzim roku 1973. Tehdejší mladý učitel lidové školy umění Miloslav Hubatý založil v Berouně smíšený sbor dospělých, který přijal název „Česká píseň“. Zahájil svou činnost 14. listopadu 1973 a mezi zakládajícími nadšenci pro sborový zpěv bylo 51 žen a 9 mužů.

Po dobu své existence pracoval sbor pod vedení řady kvalitních dirigentů a uskutečnil množství veřejných vystoupení v Berouně a okolí. V roce 1975 navázal spolupráci s „Ženským speváckým zborem“ ze slovenské Suché nad Parmou a od roku 2003 udržuje přátelskou spolupráci se sborem „MGV Juventa“ z německého družebního města Goslaru a pěveckým sborem“MORAVAN“ z Kroměříže. Sbory uskutečnily několik vzájemných návštěv a společných koncertů. Pod vlivem událostí a společenských změn roku 1989 navázal sbor na historickou tradici a v roce 1990 přijal znovu původní název „Slavoš“.  

   Od roku 2001 pracuje pod vedením zahraničního dirigenta vysokých muzikantských kvalit Haiga Utidjiana. Haig Utidjian je zároveň šéfdirigentem Orchestru a sboru Univerzity Karlovy v Praze, Symfonického orchestru VŠE v Praze a afiliovaným členem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hostuje v zahraničí, v Evropě a v USA.

© 2020 Sbor Slavoš | Web založený na wordpressu vytvořil jaroslavmedek.cz